Topics: Carrier IQ

Rootkit Inside !! Carrier IQ ผู้ฝังตัวในสมาร์ทโฟนกว่า 140 ล้านเครื่องมานานแล้ว

Rootkit Inside !! Carrier IQ ผู้ฝังตัวในสมาร์ทโฟนกว่า 140 ล้านเครื่องมานานแล้ว

ใครว่าสมาร์ทโฟนของตนเองปลอดภัยอันนี้อาจจะต้องมาคิดกันใหม่ละนะครับ เนื่องด้วยมีการเปิดเผยออกมาว่าในสมาร์ทโฟนกว่า 140 ล้านเครื่องทั่วโลก (ตามที่บริษัท Carrier IQ อ้าง) มีโปรแกรม Mobile Intelligence ฝังอยู่ โดยโปรแกรมนี้ทาง Carrier IQ ทำขึ้นเพื่อทำให้ทางผู้ผลิตมือถือและผู้ให้บริการเครือข่ายเข้าใจการทำงานของตัวเครื่องและสามารถนำข้อมูลที่ได้มาไปใช้ปรับปรุงการให้บริการต่างๆได้...