Topics: Carrier IQ

Rootkit Inside !! Carrier IQ ผู้ฝังตัวในสมาร์ทโฟนกว่า 140 ล้านเครื่องมานานแล้ว

BY ZeroSystem on 06/12/11     Tags: Carrier IQ, smartphone

ใครว่าสมาร์ทโฟนของตนเองปลอดภัยอันนี้อาจจะต้องมาคิดกันใหม่ละนะครับ

หน้า 1 จาก 1
© SPECPHONE.COM Made with in Bangkok. - All rights reserved.