Topics: C650X

ใช่หรือเปล่า หรือนี่คือภาพเพรสของ Sony C650X Odin

BY Sylenth on 02/11/12     Tags: C650X, Sony

หลังจากที่มีข้อมูลการพัฒนามือถือรุ่นใหม่ของ Sony ในรุ่น C650X หรือในรหัสว่า Odin

หน้า 1 จาก 1
© SPECPHONE.COM Made with in Bangkok. - All rights reserved.