Topics: C2105

Sony C2105 เครื่องใหม่จาก Sony ซีพียู Snapdragon S4 รุ่นล่างราคาระดับหมื่นต้น

Sony C2105 เครื่องใหม่จาก Sony ซีพียู Snapdragon S4 รุ่นล่างราคาระดับหมื่นต้น

จากที่มีเครื่องของ Sony ในรหัส Cxxx ออกมาหลายรุ่นไม่ว่าจะเป็น C150X, X650X ที่เป็นรุ่นระดับล่างเเละบนของ Sony ในปีหน้า ตอนนี้ก็มีข้อมูลเครื่องรุ่นใหม่ของ Sony ออกมาอีกรุ่น GLBenhmark ที่เป็นเเหล่งรวมผลเทสของสมาร์ทโฟนตอนนี้ก็ปรากฏออกมาอีกรุ่น ในรหัส C2105 โดยมีรายละเอียดที่น่าสนใจคือมีความละเอียดที่ 791 x 480 พิกเซล...