Topics: Buttefly

HTC เคราะห์ซ้ำกรรมซัด HTC 8X เเละ Butterfly ขายดีจนของขาด เเต่ไม่มีชิ้นส่วนผลิต

BY Sylenth on 07/01/13     Tags: Buttefly, HTC

ดูเหมือนว่าสถานการณ์เรื่องยอดขายของ HTC นั้นจะมีอุปสรรคที่เปลี่ยนไป

หน้า 1 จาก 1
© SPECPHONE.COM Made with in Bangkok. - All rights reserved.