Topics: BlueLounge MiniDock

BlueLounge MiniDock ที่ชาร์จ iPhone รุ่นใหม่ เล็กได้เล็กดี

BlueLounge MiniDock ที่ชาร์จ iPhone รุ่นใหม่ เล็กได้เล็กดี

ใครเคยประสบปัญหาเวลาชาร์จ iPhone หรือ iPod แล้วรู้สึกเกะกะกับสายระโยงระยางบางครับ บางทีมันก็ไปเกี่ยวนู่นเกี่ยวนี่น่ารำคาญไม่ใช่น้อย แถมเวลาพกพาก็ต้องระวังว่ามันจะหักในหรืออะไรก็ตามสารพัด ทำให้เกิดเจ้าสินค้าชิ้นนี้ขึ้นมา นั่นคือ BlueLounge MiniDock ที่หน้าที่ของมันก็คือเป็นที่ชาร์จให้น้องไอทั้งหลาย...