Topics: BlackBerry Desktop

มาถอดโปรแกรม ภาษา ที่ไม่ได้ใช้ออกจากเครื่อง BB กัน

มาถอดโปรแกรม ภาษา ที่ไม่ได้ใช้ออกจากเครื่อง BB กัน

หลายๆท่านคงจะเคยประสบปัญหาเวลาเปลี่ยนภาษาที่มีหลายภาษาเหลือเกิน หรือโปรแกรมที่ไม่ได้ใช้เก็บไว้ก็รกเครื่อง Continue reading “มาถอดโปรแกรม ภาษา ที่ไม่ได้ใช้ออกจากเครื่อง BB กัน” »  

เรามาโคลนข้อมูลทุกอย่างจาก BB เครื่องเก่าคู่ใจไปเครื่องใหม่สุดซิงกัน

เรามาโคลนข้อมูลทุกอย่างจาก BB เครื่องเก่าคู่ใจไปเครื่องใหม่สุดซิงกัน

หลายๆท่านที่ใช้ BB อยู่แล้วอยากจะเปลี่ยนเครื่องใหม่คงจะติดใจว่า ข้อมูลตั้งมากมายอยู่ในเครื่องเก่าจะเอามาเครื่องใหม่อย่างไรดี Continue reading “เรามาโคลนข้อมูลทุกอย่างจาก BB เครื่องเก่าคู่ใจไปเครื่องใหม่สุดซิงกัน” »