Topics: Bada 2.0

ไตรมาส 4 Samsung ส่งมือถือ Bada 2.0 ลงชิงชัยแน่

BY ZeroSystem on 12/04/11     Tags: Bada 2.0, NFC, Samsung Wave 578

เมื่อสองสามวันที่ผ่านมานี้ มีงานของ Samsung ในประเทศฝรั่งเศส ซึ่งในงานครั้งนี้ได้มีการกล่าวถึงมือถือ Bada

หน้า 1 จาก 1
© SPECPHONE.COM Made with in Bangkok. - All rights reserved.