Topics: B2

ภาพเพรส HTC B2 คาดเป็นซีรีย์ Butterfly ตัวใหม่ของปีนี้

BY Sylenth on 12/05/14     Tags: B2, HTC

นอกจากตระกูล One ของ HTC แล้วอีกหนึ่งในซีรีย์มือถือที่ HTC ออกมาเป็นประจำก็คือ Butterfly

หน้า 1 จาก 1
© SPECPHONE.COM Made with in Bangkok. - All rights reserved.