Topics: Autostereoscopic

เงียบไปนาน…Nokia ซุ่ม พัฒนาจอคู่แสดงผล 3D/2D

เริ่มเป็นกระแสขึ้นมาเรื่อยๆแล้วนะครับ สำหรับการแสดงผลสามมิติในโทรศัพท์มือถือ ไม่ว่าจะจาก HTC EVO 3D, LG Optimus 3D และ

    หน้า 1 จาก 1
    ©2018 SPECPHONE.COM - All rights reserved.