Topics: Autonomous Driving Unit

Baidu เปิดตัวศูนย์วิจัยพัฒนารถที่สามารถขับได้ด้วยตัวเอง!!

Baidu เปิดตัวศูนย์วิจัยพัฒนารถที่สามารถขับได้ด้วยตัวเอง!!

Baidu เป็นเครื่องมือที่ใช้ในการค้นหาที่มีความนิยมมากที่สุดในประเทศจีน ได้เปิดศูนย์วิจัยพัฒนารถที่สามารถขับได้เองโดยอิสระ ซึ่งในวันนี้ได้เปิดตัวศูนย์วิจัยของตนเองอย่างเป็นทางการที่ Silicon Valley ติดกับบริษัท Google บริษัท Baidu คาดว่าจะมีนักวิจัย และวิศวกรกว่า 100 คนภายในสิ้นปีนี้ ซึ่งรวมกับนักวิจัยที่อยู่ในโครงการพัฒนา Autonomous...