Topics: Autodesk

AutoCAD WS สำหรับ Android มาแน่ 20 เมษายนนี้

AutoCAD WS สำหรับ Android มาแน่ 20 เมษายนนี้

จากที่ชาว iOS นั้นมี AutoCAD WS ให้ใช้กันไปแล้ว ครั้งนี้ก็ถึงคราวของ Android กันบ้างละครับ ซึ่งรุ่นที่จะออกให้กับ Android นี้ก็จะยังคงฟรีและมีฟังก์ชันที่เหมือนกับใน iOS ทุกประการ อย่างเช่นการแก้ไขไฟล์ในระดับเบื้องต้นและเชื่อมต่อกับ AutoCAD WS รุ่นบนเว็บ โดย Android รุ่นต่ำสุดที่ใช้ได้ก็คือ Android 2.1 (Eclair) ครับ แสดงว่าเครื่องรุ่นใหม่ๆ...