Topics: AutoCAD WS

AutoCAD WS สำหรับ Android มาแน่ 20 เมษายนนี้

AutoCAD WS สำหรับ Android มาแน่ 20 เมษายนนี้

จากที่ชาว iOS นั้นมี AutoCAD WS ให้ใช้กันไปแล้ว ครั้งนี้ก็ถึงคราวของ Android กันบ้างละครับ ซึ่งรุ่นที่จะออกให้กับ Android นี้ก็จะยังคงฟรีและมีฟังก์ชันที่เหมือนกับใน iOS ทุกประการ อย่างเช่นการแก้ไขไฟล์ในระดับเบื้องต้นและเชื่อมต่อกับ AutoCAD WS รุ่นบนเว็บ โดย Android รุ่นต่ำสุดที่ใช้ได้ก็คือ Android 2.1 (Eclair) ครับ แสดงว่าเครื่องรุ่นใหม่ๆ...