auto update

[Tip] วิธีตั้งค่าให้ Play Store อัพเดตแอพ Android แบบอัตโนมัติ

สำหรับการติดตั้งแอพฯ ผ่านทาง Play Strore นั้นต้องถือว่าเป็นช่องทางที่สะดวกรวดเร็วในการใช้งาน แม้ว่าในปัจจุบันจะมีคนบางกลุ่มเลือกวิธีที่จะลงผ่าน USB ด้วยการใช้ APK ที่ดูอาจจะสะดวก แต่ก็ไม่ใช่แนวทางที่ดีนัก เพราะนอกจากจะไม่ถูกต้องแล้ว ยังส่งผลต่อการใช้งานบนสมาร์ทโฟนหรือแท็บเล็ตที่ใช้อยู่ด้วย [อ่านต่อ]