Topics: Apple Store Online Thailand

โปรโมชันลดราคาของ Apple Store Online Thailand มาแล้ว จัดวันนี้วันเดียวเท่านั้น !!

โปรโมชันลดราคาของ Apple Store Online Thailand มาแล้ว จัดวันนี้วันเดียวเท่านั้น !!

ก่อนหน้านี้ Apple ได้ประกาศล่วงหน้าแล้วว่าในวันศุกร์ที่ 25 มกราคมนี้ จะมีการจัดโปรโมชันลดราคาสินค้าบางรายการที่วางจำหน่ายในร้านค้าออนไลน์ของตน นั่นคือ Apple Store Online Thailand แต่ก็ยังไม่มีการประกาศว่าจะลดราคาสินค้าใด ราคาเท่าไร ล่าสุดเมื่อคืนที่ผ่านมา โปรโมชันต่างๆ ก็ออกมาแล้วครับ ซึ่งสินค้าที่มีการลดราคาก็เช่น...