Topics: AOSP

cyanogen ประกาศเตรียมปล่อย CyanogenMod 9 รุ่น Ice Cream Sandwich ภายในสองเดือน!

cyanogen ประกาศเตรียมปล่อย CyanogenMod 9 รุ่น Ice Cream Sandwich ภายในสองเดือน!

สำหรับขาใหญ่ Android ที่ตะเวนเล่นรอมโมมาพอสมควรน่าจะคุ้นชื่อกันดีกับ cyanogen รอมที่ใช้ฐานจาก AOSP (Android Open-Source Project) พร้อมปรับแต่งให้ใช้งานได้ดีขึ้น โดยมีรุ่นล่าสุดที่ปล่อยออกมาคือ CyanogenMod 7.1 ที่มีฐานมาจาก Gingerbread ล่าสุดจากทวิตเตอร์ของ @cyanogen ออกมาประกาศว่า CyanogenMod 9 หรือรุ่นที่มีฐานมาจาก Ice Cream Sandwich ที่เพิ่งปล่อยซอร์สโค้ดออกมาสดร้อนๆ...