Android Test Market

เเอพหลุดจาก Google Market ตัวใหม่ มีทั้ง Music, Camera, Clock พร้อมตัวดาวน์โหลด!!

ช่วงนี้ Google จะมีการปรับปรุงในส่วนของ Android Market อย่างเช่นการเพิ่มการจัดเรตติ้งของแอพ ซึ่งอาจรวมไปถึง content ประเภทอื่นๆที่จะตามมาในอนาคต [อ่านต่อ]