Android 8.1

เมื่อ HUAWEI Mate 10 Pro ได้อัพเดต Android 8.1 จะมีอะไรเปลี่ยน จะได้ฟีเจอร์อะไรเพิ่ม?

ข้อมูลการอัพเดตล่าสุด ที่จัดว่าเป็นการอัพเดตครั้งใหญ่ของ HUAWEI Mate 10 Pro จาก EMUI 8.0 ไปเป็น EMUI 8.1 โดยคุณสมบัติใหม่ที่เพิ่มเข้ามาใน EMUI 8.1 เนี่ย อาจทำให้ผู้ใช้ไม่ต้องเปลี่ยนสมาร์ทโฟนใหม่ก็ยังได้ครับ [อ่านต่อ]