Andriud 4.3

Sony เริ่มปล่อยตัวอัพเดท Android 4.3 ให้กับ Xperia Z1 และ Z Ultra แล้ว

Sony ได้ทำการปล่อยตัวอัพเดท Android 4.3 ให้กับ Xperia Z1 และ Z Ultra อยางเป็นทางการแล้ว โดยทั้งสองรุ่นถือเป็นรุ่นท็อปในช่วงปลายปีของ Sony ที่ถูกส่งมาพร้อมกับ Android 4.2 ซึ่งทาง Sony ก็ได้ทำการปล่อยตัวอัพเดท Android เวอร์ชันถัดไปอย่าง 4.3 ออกมาให้แล้ว ในแง่อินเตอร์เฟซและการใช้งานนั้นไม่ต่างจากเดิมเท่าไรนักนอกจากมีการอัพเดทและแก้ไขบั๊กตามปกติทั้งโครงสร้างภายในของ Android และแอพลิเคชันประจำเครื่องอย่าง Smart Social Camera, … [อ่านต่อ]