Amdroid

เมื่อ Xperia X10 จะสามารถใช้ custom kernel ได้แล้ว !!!

หนึ่งในหลายๆ สาเหตุที่คนเลือกใช้ Android ก็เป็นเพราะมันสามารถปรับแต่ง เลือกใช้ kernel ของตัว Android ได้อย่างค่อนข้างอิสระ ทำให้เราเราสามารถเลือกสิ่งที่ดีที่สุดให้กับเครื่องของเราได้นั่นเอง [อ่านต่อ]