Topics: Amdroid

เมื่อ Xperia X10 จะสามารถใช้ custom kernel ได้แล้ว !!!

เมื่อ Xperia X10 จะสามารถใช้ custom kernel ได้แล้ว !!!

หนึ่งในหลายๆ สาเหตุที่คนเลือกใช้ Android ก็เป็นเพราะมันสามารถปรับแต่ง เลือกใช้ kernel ของตัว Android ได้อย่างค่อนข้างอิสระ ทำให้เราเราสามารถเลือกสิ่งที่ดีที่สุดให้กับเครื่องของเราได้นั่นเอง ซึ่งผู้ที่ครอบครอง Sony Ericsson Xperia X10 ก็คงต้องการให้เป็นเช่นนั้นด้วย แต่เท่าที่ผ่านมาก็ยังไม่สามารถทำได้เลย เพราะติดปัญหาตั้งแต่การตรวจสอบ...