Topics: Aircell

เจ๋ง ! โทรศัพท์สำหรับใช้บนเครื่องบินเครื่องแรกจาก Aircell

เจ๋ง ! โทรศัพท์สำหรับใช้บนเครื่องบินเครื่องแรกจาก Aircell

สำหรับผู้ที่ต้องเดินทางทางเครื่องบินบ่อยๆ น่าจะชอบข่าวนี้แน่ๆครับ เพราะทาง Aircell ได้ออกมาประกาศถึงผลิตภัณฑ์ใหม่ของตนที่ยังอยู่ในขั้นตอนการทดสอบ นั่นคือ โทรศัพท์สำหรับใช้บนเครื่องบิน โดยจะใช้ Android เป็นระบบปฏิบัติการครับ ส่วนสเปกนั้นยังไม่มีข้อมุลออกมานอกจากจอที่จะเป็นแบบ capacitive ขนาด...