Topics: 909

หลุดรูป Nokia EOS จะวางจำหน่ายในชื่อ Nokia 909

หลุดรูป Nokia EOS จะวางจำหน่ายในชื่อ Nokia 909

จากที่จะใกล้วันเปิดตัวของ Nokia EOS ในวันที่ 11 มิถุนายนที่จะถึงนี้ ทำให้ข้อมูลต่างๆ ของ Nokia EOS นั้นน่าจะเป็นข้อมูลที่เหมือนกับการเปิดตัวแล้ว นอกจากเครื่องหลุดที่ออกมาให้เห็นก่อนหน้านี้แล้วก็มีรูปเพรสของ Nokia EOS ออกมาที่มีลักษณะเหมือนกัน ซึ่งคอนเฟีร์มว่าดีไซน์ดังกล่าวนั้นเป็นเวอร์ชันสมบูรณ์อย่างแน่นอน นอกจากนี้แล้วมีการอัพเดทชื่อรุ่นของ...