Topics: 4G 900 MHz

DTAC กดสูตรไม่ติด!! ล่าสุด กสทช.ยัน!!ไม่ขยายสัมปทานให้เนื่องจากผิดกฎหมาย!!

BY SpecPhone HQ on 22/12/15     Tags: 4G 900 MHz, dtac, NBTC

  จากที่มีข่าวออกมาว่า DTAC อาจจะได้ขยายสัมปทานเพิ่มเป็นระยะเวลา 10 ปีหลัง CAT ได้ขอขยายสัมปทานคลื่น 1800MHz

    หน้า 1 จาก 1
    ©2018 SPECPHONE.COM - All rights reserved.