Topics: ็Huawei

Huawei Mate 8 สอบผ่าน 3C ในประเทศจีน เอกสารเผยมาพร้อมเทคโนโลยีชาร์จแบตเตอรี่เร็ว!!

BY SpecPhone HQ on 10/11/15     Tags: Android, ็Huawei, Huawei Mate 8

ล่าสุดได้มีข่าวของ Huawei Mate 8 ออกมาว่าขณะนี้  Huawei Mate 8 ได้ผ่านการตรวจสอบคุณภาพ 3C ในประเทศจีนเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

หน้า 1 จาก 1
© SPECPHONE.COM Made with in Bangkok. - All rights reserved.