Topics: โรงเรียนเอกชน

นับถอยหลังรัฐบาลกับการแจกแท็บเล็ตใน พ.ค.ปี 2555 โรงเรียนเอกชนได้ด้วย คาดราคากลาง 4,000 – 5,000 บาทต่อเครื่อง

นับถอยหลังรัฐบาลกับการแจกแท็บเล็ตใน พ.ค.ปี 2555 โรงเรียนเอกชนได้ด้วย คาดราคากลาง 4,000 – 5,000 บาทต่อเครื่อง

เปิดนโยบายแท็บแล็ตพรรคเพื่อไทย ชูเนื้อหาสาระ ตั้งเงื่อนไขหรู คงทน เสถียรภาพ ความน่าเชื่อถือž ใช้วิธีเปิดประมูลจัดหา ราคากลาง 4,000-5,000 บาทต่อเครื่อง โรงเรียนเอกชนได้ด้วย เล็งตั้งสำนักงานบริหารโครงการถาวรในกระทรวงศึกษาฯ บรรจุเป็นงบประมาณประจำปี จัดซื้อแจกเด็ก ป.1 ทุกปีไม่มีกำหนด ประเดิมแจก...