Topics: แบตเตอรี่

ผลทดสอบเผย โฆษณาติดแอพฟรีคือผู้สูบแบตอยู่เบื้องหลัง… ตลอดมา

BY ZeroSystem on 21/03/12     Tags: แบตเตอรี่, แอพ

ทุกวันนี้เวลาจะใช้สมาร์ทโฟน หลายๆคนพยายามจะไม่เปิดแอพให้ทำงานค้างไว้

หน้า 1 จาก 1
© SPECPHONE.COM Made with in Bangkok. - All rights reserved.