Topics: แบตเตอรี่

ผลทดสอบเผย โฆษณาติดแอพฟรีคือผู้สูบแบตอยู่เบื้องหลัง… ตลอดมา

ผลทดสอบเผย โฆษณาติดแอพฟรีคือผู้สูบแบตอยู่เบื้องหลัง… ตลอดมา

ทุกวันนี้เวลาจะใช้สมาร์ทโฟน หลายๆคนพยายามจะไม่เปิดแอพให้ทำงานค้างไว้ เพื่อช่วยลดอัตราการใช้พลังงานจากแบตเตอรี่ ซึ่งนั่นก็เป็นวิธีช่วยที่ดีวิธีหนึ่ง แต่เอาเข้าจริงๆ มันยังมีอีกสิ่งที่อยู่เบื้องหลังการสูบแบตอย่างมหาศาลอยู่ สิ่งนั้นก็คือบรรดาโฆษณาแถมที่ติดมากับแอพฟรีทั้งหลายนั่นเองครับ โดยกลุ่มนักวิจัยจาก...