Topics: อินแกรม ไมโคร

แบล็คเบอร์รี่ จับมือ อินแกรม ไมโคร ประเทศไทย ขยายช่องทางจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์แบล็คเบอร์รี่

แบล็คเบอร์รี่ จับมือ อินแกรม ไมโคร ประเทศไทย ขยายช่องทางจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์แบล็คเบอร์รี่

แบล็คเบอร์รี่ จับมือ อินแกรม ไมโคร ประเทศไทย ขยายช่องทางจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์แบล็คเบอร์รี่ วันนี้ ลูกค้าสามารถซื้อแบล็คเบอร์รี่ สมาร์ทโฟน ผ่านทางร้านค้าปลีกที่ขยายจำนวนมากขึ้นเพื่อความสะดวกอีกขั้น ? คำบรรยายภาพ: (จากซ้าย) นายณัฏฐวุฒิ จิรายุวัฒน์ ผู้จัดการทั่วไป กลุ่มธุรกิจอุปกรณ์สื่อสารเคลื่อนที่...