Topics: รูปถ่ายกล้อง iPhone 5

เผยรูปถ่าย [น่าจะ] มาจากกล้องใหม่ iPhone 5 จ้า

จากรูปที่เห็นนี้เป็นไปได้ว่าอาจจะเป็นรูปถ่ายจากกล้องใหม่จาก iPhone 5 ตัวต้นเเบบ

หน้า 1 จาก 1
© SPECPHONE.COM Made with in Bangkok. - All rights reserved.