Topics: รอม

Sense 3.5 โผเข้าหา HTC Desire HD แล้ว (แต่เป็นรอมนอกนะ)

ขึ้นชื่อว่า Sense จาก HTC ย่อมมีหลายคนที่อยากลองใช้ หรือที่ใช้งานอยู่ก็ติดใจ เนื่องด้วยมันสะดวกต่อการใช้งาน

หน้า 1 จาก 1
© SPECPHONE.COM Made with in Bangkok. - All rights reserved.