Topics: จอง iPhone 4S

พาชมบรรยากาศงานรับเครื่อง iPhone 4S ของผู้ให้บริการเครือข่ายอย่าง dtac ณ จามจุรีสแควร์

dtac เป็นค่ายสุดท้ายเลยนะครับ ที่เริ่มการรับเครื่อง iPhone 4S อย่างเป็นทางการ ในวันที่ 16 – 18 ?ธันวาคมนี้

    หน้า 1 จาก 1
    ©2018 SPECPHONE.COM - All rights reserved.