Topics: คู่มือการใช้ Android

เริ่มต้นใช้ Android ง่ายๆ ด้วย Galaxy S III User’s Digest

เริ่มต้นใช้ Android ง่ายๆ ด้วย Galaxy S III User’s Digest

เชื่อว่าหลายคนที่ซื้อสมาร์ทโฟนมาคงไม่ได้ค่อยได้เปิดคู่มือการใช้งานเท่าไรนัก เพราะดูเเล้วไม่น่าอ่านเเละหาเนื้อหาที่เราต้องการได้ค่อนข้างยาก ซึ่งทาง Samsung ก็คงรู้ถึงปัญหานี้ดีจึงได้จัดทำคู่มือการใช้ Galaxy S III ขึ้นมาบน Android เพื่อให้สะดวกในการใช้งานมากขึ้น ซึ่งเเอพนี้เหมาะสำหรับมือใหม่ที่เริ่มหัดใช้...