การที่เราจะเลือกมหาวิทยาลัยเพื่อเรียนต่อสักที่นอกจ ากชื่อเสียงของมหาลัยและความโด่งดังในเรื่องวิชาการแ ล้วอันดับต่อไปก็คือ การเดินทางยิ่งอยู่ใจกลางเมืองยิ่งเดินทางสะดวกใกล้B TSและMRT ซึ่งเหล่าไอดอลมหาลัยก็ต่างคำนึกถึงสิ่งนี้เป็นอันดั บต้นๆเลยทีเดียว แล้วยิ่งการเรียนที่มีระบบ Hybrid learning System มาใช้ก็ยิ่งทำให้เรียนสนุกสะดวกต่อการพกพาทำให้อ่านบ ทเรียนได้ง่ายขึ้น ซึ่ง ม.หอการค้าไทยเองก็มีครบตามที่หลายคนต้องการและยังเป ิดผู้บุกเบิกนำระบบนี้เข้ามาใช้ในการเรียนการสอนอีกด ้วย พร้อมทั้งสอดแทรกธุรกิจลงในทุกหลักสูตร ไม่ว่าจะเรียนคณะ หรือสาขาไหนก็ตามของหอการค้า ก็สามารถที่จะทำธุรกิจได้

Name:  222557_482413381780357_1732180807_n.jpg
Views: 48
Size:  66.8 KB

และยังมีทุนการศึกษาให้ผู้ที่สนใจเข้าศึกษาต่ออีกกว่า600ทุน ไม่ว่าจะเก่งเรื่องเรียน, กีฬา หรือความสามารถพิเศษอื่นๆก็สามารถขอรับทุนได้ อย่าง “ลูกตาล ทิพย์รัตน์”1ในไอดอลมหาลัยเองก็ได้รับทุนของมหาลัยเช ่นกันเป็นทุนส่งเสริมการศึกษาในด้านความสามารถพิเศษ ทั้งนี้เพื่อเปิดโอกาสให้กับอนาคตของชาติทุกคนไม่ว่า ใครก็เรียนได้