ปิดการขายครับ ขายได้เรียบร้อยแล้ว ขอบคุณท่าน lek. และเพื่อนสมาชิกทุกท่านที่ช่วยดัน / และอุดหนุนครับ