[size=22pt]บริษัท เซฟเอ็นไวร่อน จำกัด[/size]

[size=14pt]จำหน่ายหัวเชื้อจุลินทรีย์ชนิดเข้มข้นไมโคร-เบลส ใช้ในการบำบัดน้ำเสียและดับกลิ่นอันไม่พึงประสงค์
ที่เกิดจากบ่อบำบัดน้ำเสีย และการเน่าเสียของสิ่งปฏิกูล
Micro-Blaze เป็นสินค้าในกลุ่มกำจัดกลิ่นเหม็นและบำบัดของเสียโดย การเพาะเลี้ยงแบคทีเรียชนิดเฉพาะตัว
ที่เรียกว่า บาซิลลัส ซับทิลิส ผลิตจาก Verde Environmental Inc.ประเทศสหรัฐอเมริกา
กว่า 30 ปีที่ Micro–Blaze ได้ทำการพัฒนาและผ่านการทดสอบทั้งทางด้านคุณภาพและปร ะสิทธิภาพ
จนได้รับการยอมรับจากหลายประเทศทั่วโลก เช่น ยุโรป แคนาดา ออสเตรเลีย จีน เกาหลีใต้ รวมถึงในอเมริกา
และยังได้รับการรับรองจากหลายองค์กรระดับโลก เช่น US.EPA, NSF, UL เป็นต้น

Micro-Blaze เป็นหัวเชื้อจุลินทรีย์ปลอดสารพิษ ช่วยในการย่อยสลายทางชีวเคมี ของสารอินทรีย์
และไฮโดรคาร์บอน ย่อยสลายโมเลกุลของไฮโดรคาร์บอนให้กลายเป็น CO2 และน้ำไม่ทิ้งคราบสกปรก
และลดกลิ่นได้ทันทีที่ใช้ รวมถึงการย่อยสลายสารมลพิษได้หลายชนิด
จุลินทรีย์ของ Micro-Blaze ได้ผ่านการคัดเลือกสายพันธุ์ที่เป็นสายพันธุ์เฉพาะ
รวมถึงการเพาะเลี้ยงจุลินทรีย์ด้วยเทคโนโลยีชั้นสูง เพื่อให้ได้สายพันธุ์ที่แข็งแรงที่สุด มีประสิทธิภาพแบ่งตัวเพิ่มทุก ๆ 20 นาที
จึงสามารถย่อยสลายสิ่งปฏิกูลและของเน่าเสียได้อย่างร วดเร็ว เหมาะกับการแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม ในโรงงานอุตสาหกรรม
บ้านเรือน ที่อยู่อาศัย อาคารพาณิชย์ ร้านอาหาร คอนโดมิเนียม ฟาร์มปศุสัตว์ สัตว์เลี้ยงในบ้านเรือนทั่วไป
กิจการดูดส้วม บ่อขยะ โรงคัดแยกขยะและหน่วยงานอื่น ๆ ฯลฯ


ประสิทธิภาพของจุลินทรีย์ที่จะได้รับ
*กำจัดกลิ่นเหม็นอย่างรวดเร็ว
*ป้องกันและแก้ไขปัญหาส้วมอืด
*บำบัดน้ำเสียจากครัวเรือนและชุมชนได้มาตรฐานที่กฎหม ายกำหนด
*ลดปริมาณแมลงสาบในบ่อเกรอะ
*ช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายในการสูบสิ่งปฏิกูล
*บำบัดน้ำให้มีสภาพเหมาะสำหรับการดำรงชีวิตของสัตว์น ้ำ
*ย่อยสลายตะกอนเลนก้นบ่อ เช่น บ่อกุ้ง บ่อปลา บ่อบำบัด
*ย่อยสลายไขมัน ในเส้นท่อ ถังดักไขมัน และบ่อดักไขมัน
*ย่อยสลายสิ่งปฏิกูล เพิ่มประสิทธิภาพในการย่อยสลายสารอินทรีย์ในระบบบำบั ดน้ำเสียขนาดเล็ก
*ลดปริมาณก๊าซไฮโดรเจนซัลไฟด์ ก๊าซแอมโมเนีย


ข้อมูลเพิ่มเติม
www.saveenviron.com
http://saveenviron.myreadyweb.com
www.facebook.com/microblazesaveenviron
Line id : saveenvi
คลิ๊กลิ้งค์แอดไลน์อัตโนมัติ
https://line.me/ti/p/at1p5-O3sY

สายด่วนหัวเชื้อจุลินทรีย์ที่ดีที่สุดในท้องตลาด
085-245-8156 (คุณรัชตา)
[/size]

[size=12pt]จุลินทรีย์ดับกลิ่นเหม็น,ไขมันอุดตัน,ย่อยสลายสิ่งปฏิกูล,ไมโคร-เบลส,บำบัดน้ำเสีย,ลดค่าBOD[/size]