กรุงเทพมหานคร, ประเทศไทย – 30 ตุลาคม 2562 – Kingston Technology ผู้นำด้านผลิตภัณฑ์หน่วยความจำและโซลูชั่นเทคโนโลยีร ะดับโลก วันนี้ได้ประกาศการจัดส่ง Data Center 450R (DC450R) SSD ในระดับองค์กร ที่มีประสิทธิภาพสูงในรูปแบบ SSD SATA 6Gbps ด้วย 3D TLC NAND ออกแบบมาสำหรับรองรับปริมาณงานแอพพลิเคชั่นที่เน้การ อ่านข้อมูลเป็นพิเศษ โดย SSD เซิร์ฟเวอร์นี้ให้ความคล่องตัว พร้อมทั้งมอบประสิทธิภาพในการทำงาน ในขณะเดียวกันก็ยังให้ I/O ที่ยอดเยี่ยมและการตอบสนองที่รวดเร็ว เป็นสิ่งที่จำเป็นของดาต้าเซ็นเตอร์ SSD ในเวลานี้ โดย Kingston ผลิตตามข้อกำหนดของ QoS234 อย่างเคร่งครัด โดย DC450R ยังออกแบบให้มีประสิทธิภาพสอดคล้องการตอบสนองงานที่ม ีปริมาณการอ่านข้อมูลที่หนาแน่นอีกด้วย

Kingston DC450R ได้รับการออกแบบมาเพื่อปริมาณงานที่ต้องใช้งานแบบ 24/7 และงานที่ให้ความเชื่อมั่นสูง เช่น Content Delivery Networks (CDN) แอพพลิเคชั่นการคำนวณที่ทันสมัย และสถาปัตยกรรมด้านซอฟต์แวร์จัดเก็บข้อมูล DC450R นำเสนอคุณลักษณะพิเศษ ซึ่งเน้นไปที่ SSD คือทางเลือกสำหรับดาต้าเซ็นเตอร์ ที่มอบความคุ้มค่าที่สุด ด้วยการมอบผลิตภัณฑ์ที่ให้ผลลัพธ์ที่ดีสำหรับงานธุรก ิจ โซลูชั่นและข้อตกลงในระดับการให้บริการ (SLAs) และ DC450R ยังให้ผู้สร้างระบบและผู้ให้บริการ Cloud เพิ่มประสิทธิภาพให้สูงขึ้น ด้วย SSD คุ้มค่ามาตรฐานไว้ใจได้
“ดาต้าเซ็นเตอร์และความต้องการด้านปริมาณข้อมูลในปัจ จุบัน ต้องอาศัย SSD ที่ได้รับการปรับแต่งสำหรับการแข่งขัน โดยเน้นไปที่ความคล่องตัวและเน้นที่คุณสมบัติสำหรับแ อพพลิเคชั่นที่เน้นการอ่านข้อมูลโดยเฉพาะ "กล่าวโดย Kingston" DC450R ของเรา ออกแบบมาเพื่อตอบสนองและส่งมอบให้ผู้จัดการดาต้าเซ็น เตอร์ ในการเลือก SSD ที่เหมาะกับปริมาณงาน โดยไม่ต้องใช้ SSD ที่มีราคาแพง และต้องการ SSD ที่เน้นด้านการเขียนเป็นหลัก ซึ่ง 450R ให้ความเร็ว I/O และความหน่วงแฝงต่ำ เพื่อให้มั่นใจได้ถึงประสิทธิภาพระดับสูง ที่สอดคล้องกันทั้งบนแอพพลิเคชั่นการทำงานและการดาวน ์สตรีมบนอินเทอร์เฟสของผู้ใช้”
DC450R มีความจุให้เลือกตั้งแต่ 480GB, 90GB, 1.92TB และ 3.84TB1 และการสนับสนุน ด้วยการรับประกัน 5 ปี พร้อมบริการด้านเทคนิคฟรีและความเชื่อมั่นอันยาวนานข อง Kingston สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม เข้าชมได้ที่ www.kingston.com

คุณลักษณะและคุณสมบัติของ SSD องค์กร 450R Data Center

• แอพพลิเคชั่นสำหรับการอ่านเป็นหลัก: ประสิทธิภาพที่สอดคล้องกับการใช้งานแบบ Edge Computing และแอพพลิเคชั่น CDN
• ลดเวลาหน่วงในการตอบสนองแอพพลิเคชั่น: แอพพลิเคชั่นฐานข้อมูล และเว็บที่ใช้ประโยชน์จาก I/O อย่างมีประสิทธิภาพ
• การปกป้องข้อมูลได้อย่างสมบูรณ์: ECC ปกป้องการจัดการอ่าน/การรบกวนข้อมูลขั้นสูง ป้องกันความเสียหายต่อข้อมูลแบบครบวงจร
• เพิ่มประสิทธิภาพเชิงกลยุทธ์: คุณสมบัติที่เน้นสำหรับดาต้าเซ็นเตอร์ ให้สามารถเลือก SSD ที่เหมาะที่สุดสำหรับปริมาณงานของเขาเหล่านั้น
• Form Factor: 2.5”
• อินเทอร์เฟส: SATA Rev. 3.0 (6Gb/s) – เข้ากันได้กับรุ่นเก่า SATA Rev 2.0 (3Gb/s)
• ความจุ1: 480GB, 960GB, 1.92TB, 3.84TB
• NAND: 3D TLC
• การเข้ารหัส: AES 256-bit encryption
• อ่าน/เขียนแบบสุ่ม:
o 480GB – 560MBs/510MBs
o 960GB – 560MBs/530MBs
o 1.92TB – 560MBs/530MBs
o 3.84TB – 560MBs/525MBs
• อ่าน/เขียน สูงสุด 4K:
o 480GB – 99,000/17,000 IOPS
o 960GB – 98,000/26,000 IOPS
o 1.92TB – 99,000/28,000 IOPS
o 3.84TB – 99,000/26,000 IOPS
• Quality of Service (Latency)234: TYP อ่าน/เขียน: <500 &#181;s / <2 ms
• Hot-Plug Capable
• Static and Dynamic Wear Leveling
• การป้องกันการสูญเสียพลังงาน (Power Caps): ไม่มี
• Enterprise SMART Tools: การติดตามความน่าเชื่อถือ, สถิติการใช้งาน, อายุของ SSD ระดับการทำงาน, อุณหภูมิ
• ความทนทาน DC450R:
o 480GB — 285TB (0.3 DWPD/5yrs)5
o 960GB — 582TB (0.3 DWPD/5yrs) 5
o 1.92TB — 1301TB (0.3 DWPD/5yrs) 5
o 3.84TB — 2823TB (0.3 DWPD/5yrs)5
• การใช้พลังงาน:
o 480GB: ปกติ: 1.05W เฉลี่ยขณะอ่าน: 1.25W เฉลี่ยขณะเขียน: 3.03W อ่านสูงสุด: 1.25W เขียนสูงสุด: 4W
o 960GB: ปกติ: 1.15W เฉลี่ยขณะอ่าน: 1.3W เฉลี่ยขณะเขียน: 3.18W อ่านสูงสุด: 1.3W เขียนสูงสุด: 4.25W
o 1.92TB: ปกติ: 1.22W เฉลี่ยขณะอ่าน: 1.42W เฉลี่ยขณะเขียน: 3.44W อ่านสูงสุด: 1.42W เขียนสูงสุด: 4.5W
o 3.84TB: ปกติ: 1.3W เฉลี่ยขณะอ่าน: 1.48W เฉลี่ยขณะเขียน: 3.93W อ่านสูงสุด: 1.48W เขียนสูงสุด: 5.5W
• อุณหภูมิขณะจัดเก็บ: -40 องศาเซลเซียส~85 องศาเซลเซียส
• อุณหภูมิการปฏิบัติงาน: 0 องศาเซลเซียส~70 องศาเซลเซียส
• ขนาด: 69.9มม x 100มม x 7มม
• น้ำหนัก: 92.34 กรัม
• การสั่นสะเทือนการปฏิบัติงาน: 2.17G Peak (7-800Hz)
• การสั่นสะเทือนขณะไม่ปฏิบัติงาน: 20G Peak (10-2000Hz)
• อายุการใช้งาน: 2 ล้านชั่วโมง MTBF
• การรับประกัน/สนับสนุน6: รับประกัน 5-ปี พร้อมการสนับสนุนด้านเทคนิคฟรี
Kingston DC450R
หมายเลขผลิตภัณฑ์ ความจุ
SEDC450R/480G 480GB Data Center DC450R SSD
SEDC450R/960G 960GB Data Center DC450R SSD
SEDC450R/1920G 1920GB Data Center DC450R SSD
SEDC450R/3840G 3840GB Data Center DC450R SSD


1 ความจุที่ระบุบางส่วนบนอุปกรณ์จัดเก็บข้อมูลแบบแฟลช ถูกนำ ไปใช้ในการฟอร์แมตและฟังก์ชั่นอื่นๆ จึงไม่สามารถใช้ในการจัดเก็บข้อมูลได้ ดังนั้นความจุที่แท้จริงสำหรับจัดเก็บข้อมูลอาจน้อยก ว่าที่แจ้งในตัวผลิตภัณฑ์ ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้จากคู่มือหน่วยความจำ แฟลชเมมโมรี่ของ Kingston ที่ kingston.com/flashguide
2 Workload บน FIO, Random 4KB QD=1 workload วัดด้วยเวลาทำงาน 99.9 เปอร์เซนต์ของคำสั่งเมื่อเสร็จสิ้นรอบการทดสอบจากโฮส ต์ไปยังไดรฟ์และกลับมาโฮสต์
3 วัดเมื่อ Workload ทำงานในสถานะคงที่ แต่รวมถึงกิจกรรมเบื้องหลังที่จำเป็นสำหรับการทำงานป กติและความน่าเชื่อถือของข้อมูล
4 พื้นฐานความจุ 960GB
5 Drives Writes Per Day (DWPD) ได้มากจาก JEDEC Client Workload (JESD219A)
6 จำกัดการรับประกันพื้นฐาน 5 ปี หรือ “SSD Life Remaining” ที่สามารถตรวจพบได้จากการใช้ Kingston SSD Manager (Kingston.com/SSDManager) สำหรับ SSD NVMe ผลิตภัณฑ์ใหม่จะแสดงค่าจากหนึ่งร้อย (100) ในขณะที่ผลิตภัณฑ์ที่มีการใช้งานจนถึงขีดจำกัดการรับ ประกันโปรแกรมลบรอบการทำงาน โดยจะแสดงค่าเป็น หนึ่ง (1) ดูรายละเอียดได้ที่ kingston.com/th/wa

สามารถพบกับ Kingston ได้ที่:
Facebook: http://www.facebook.com/KingstonBlogFansClub.en
YouTube: http://www.youtube.com/user/KingstonAPAC

เกี่ยวกับ Kingston Technology
คิงส์ตัน เทคโนโลยี เป็นผู้นำระดับโลกในด้านผลิตภัณฑ์หน่วยความจำและเทคโ นโลยีโซลูชั่น ด้วยสาขาเครือข่ายธุรกิจ และโรงงานผลิตที่มีมากมายทั่วโลก คิงส์ตัน จึงออกแบบผลิตภัณฑ์ ทดสอบและจัดจำหน่ายโซลูชั่นหน่วยความจำ DRAM, แฟลชและหน่วยความจำแบบฝัง ที่รวมอยู่ในผลิตภัณฑ์มากมาย รวมถึงแบรนด์เกมมิ่ง HyperX. คิงส์ตันมีสำนักงานขายและตัวแทนจำหน่ายทั่วโลก รวมไปถึง สหรัฐอเมริกา, แคนาดา, จีน, ยุโรป, ยุโรปตะวันออก, อินเดีย, ละติน อเมริกา, รัซเซียและไต้หวัน สำหรับข้อมูลอื่นเพิ่มเติม โปรดเข้าชมได้ที่ www.kingston.com