ปีแห่งโลกไซเบอร์ 2013 นี้... รูปแบบการหาเงินของแต่ละคนย่อมเปลี่ยนไปตามกระแส
จากที่นิยมทำงานเสริมตามร้านค้า ตามห้างสรรพสินค้า หรือรับงานพับดาวพับนก ร้อยลูกปัด
จนมาถึงสมัยนี้ ที่นิยมหารายได้เสริมจากการทำงานออนไลน์ผ่านโลกไซเบอร์อินเตอร์เน็ต
ซึ่งก็นับว่าดีไม่น้อยหน้าวิธีหารายได้แบบอื่นๆที่นิ ยมทำกัน เพราะรายได้อยู่ในระดับดีทีเดียว
ส่วนใหญ่ผู้ที่ชอบหารายได้จากเน็ต จะเป็นกลุ่มวัยรุ่น นักศึกษา และพนักงานทั่วไป...
เพราะเป็นวัยที่ชอบใช้งานอินเตอร์เน็ตอยู่เป็นประจำ จึงได้เปรียบกว่าช่วงวัยอายุอื่นๆ


ส่วนจะทำเป็นรายได้เสริม เป็นงานพิเศษ จะทำมากหรือน้อยก็จะขึ้นอยู่กับเวลาว่างของแต่ละคน
ซึ่งก็แน่นอนว่า มีเวลาว่างไม่เท่ากัน รวมไปถึงช่วงเวลาว่าง หากงานพาร์ทไทม์ที่เปิดรับสมัคร
สามารถเลือกช่วงเวลาทำงานได้ ก็จะมีคนสนใจทำเป็นจำนวนมาก ส่วนหากงานเสริมนั้น...
เลือกเวลาทำงานไม่ได้ ก็ต้องดูว่าเรามีเวลาว่างจากการทำงานช่วงไหน สามารถแบ่งเวลา
ไปทำงานได้หรือไม่
การทำงานพาร์ทไทม์อยู่ที่บ้านเป็นรายได้เสริมนับว่าไ ม่เลวทีเดียว...