เครื่องนวด อุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าเพื่อสุขภาพ
ปัจจุบันนี้อุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าเพื่อสุขภาพได้รับ ความนิยมมากยิ่งขึ้น โดยเฉพาะครอบครัวที่ชื่นชอบการดูแลเรื่องของสุขภาพ สำหรับเครื่องนวดเป็นอุปกรณ์ใช้ไฟฟ้าที่นิยมใช้เนื่องจากราคาไม่แพงแล ะสามารถหาซื้อง่าย อย่างไรก็ตามเนื่องจากเครื่องนวดมีหลากหลายรูปแบบและ การใช้งานแตกต่างกัน สามารถใช้งานเพื่อความผ่อนคลายผู้ซื้อจึงมีความจำเป็ นต้องศึกษาเรื่องของการใช้งานเพื่อความเหมาะสม ดังนั้น หากต้องการที่จะใช้งานให้เหมาะสมและถูกต้องกับการใช้ งานควรศึกษาเรื่องของการใช้งานเพื่อความปลอดภัยของผู ้ใช้เองด้วย

คำแนะนำการใช้งานเครื่องนวดที่ถูกต้อง
ปัจจุบันนี้มีเครื่องใช้ไฟฟ้าสำหรับนวดตามจุดต่าง ๆ ในร่างกายเพื่อช่วยคลายความเมื่อยล้า แต่เนื่องจากแต่ละรูปแบบและยี่ห้อใช้งานแตกต่างกันผู ้ใช้จึงควรอ่านคำแนะนำจากเอกสารที่ได้รับ นอกจากนั้นสามารถสอบถามจากพนักงานขายได้ โดยข้อมูลเบื้องต้นที่ควรรู้มีดังนี้
เลือกใช้ให้เหมาะกับการใช้งาน เพราะปัจจุบันมีเครื่องใช้ไฟฟ้าเพื่อสุขภาพหลายอย่าง เช่น เก้าอี้นวด ที่นวดไหล่และเครื่องใช้ไฟฟ้าอื่น ๆ
ต้องรู้เรื่องอะไรบ้าง ก่อนเลือกซื้อเครื่องนวด
เนื่องจากเครื่องใช้ไฟฟ้าสำหรับนวดตามร่างกายนั้นมีห ลากหลายการใช้งาน สามารถใช้นวดตามจุดต่าง ๆ ในร่างกายได้ ดังนั้น หากต้องการซื้อใช้งานตามความต้องการ ควรเลือกซื้อตามการใช้งานให้เหมาะสม โดยพิจารณาก่อนซื้อในเรื่องดังต่อไปนี้
1.วิธีการใช้งานที่เหมาะสมเพราะมีเครื่องใช้ไฟฟ้าหลา กหลายรูปแบบที่ใช้เพื่อคลายอาการปวดเมื่อยตามความต้อ งการ เช่น เครื่องสำหรับนวดไหล่ ซึ่งออกแบบมาให้ใช้งานเฉพาะจุด เป็นต้น
2.ต้องใช้ไฟฟ้าหรือชาร์ตด้วยถ่านก่อน สำหรับผู้ที่ต้องการความสะดวกสามารถและไม่ต้องการใช้ ในรูปแบบของการใช้ไฟฟ้า สามารถเลือกแบบใส่ถ่านเองได้
3.ต้องการขนาดพกพาหรือใช้งานที่บ้าน บางคนต้องเดินทางและชื่นชอบการใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าที่ พกพาไปได้
4.ซื้อแล้วมีประกันสินค้าหรือไม่ การซื้อเครื่องใช้ไฟฟ้าหรือสิ่งของต่าง ๆ ที่ควรรับประกันสินค้า ผู้ซื้อควรมีการสอบถามเรื่องของระยะเวลาในการรับประก ันสินค้าด้วย โดยเฉพาะเครื่องใช้ไฟฟ้าที่อาจมีการชำรุดหลังการใช้ง านไม่นานเผื่อผลประโยชน์ของผู้ซื้อเอง จึงควรพิจารณาและสอบถามข้อมูลนี้ก่อนซื้อตลอด

หากเครื่องนวดเสียหรือมีปัญหาจะซ่อมหรือซื้อใหม่ดี
การใช้งานเครื่องใช้ไฟฟ้า อาจมีการชำรุดเกิดขึ้นไป หากใช้งานไม่ถูกต้องหรือเมื่อเสื่อมคุณภาพตามอาจมีกา รซ่อมแซมเพื่อการใช้งาน แต่หากเมื่อพิจารณาแล้วเครื่องใช้ไฟฟ้าบางอย่าง ราคาซ่อมเมื่อนำไปเปรียบเทียบกับเครื่องใหม่ การซื้อใหม่คุ้มค่ากว่า ดังนั้น ควรตรวจสอบเรื่องของราคาเพื่อความแน่ใจว่า ราคาซ่อมไม่แพงเกินไปและปัจจุบันมีให้เลือกซื้อมากมา ยไม่ว่าจะห้างสรรพสินค้าหรือร้านค้าออนไลน์และมีหลาย ระดับราคา ดังนั้น สามารถเลือกซื้อได้ใหม่ตามความต้องการเพื่อความคุ้มค ่าในการใช้งานของผู้ซื้อเอง