ความเครียดจากการทำงานเป็นสาเหตุสำคัญที่ทำให้สุขภาพ คนทำงาน และสุขภาพของงานก็ย่ำแย่ไปตาม ๆ กัน เมื่อเรามีความเครียดสะสม เราจะไม่สามารถทำงานได้ดีอย่างที่ควรจะเป็น เราจะรู้สึกว่าทุกอย่างเต็มไปด้วยความกดดัน และปัญหาก็จะถาโถมเข้ามาหาเราอยู่ตลอดเวลา จนในที่สุดเราจะเกิดความคิดในแง่ลบเกี่ยวกับงานของเร า ทำให้งานที่ออกมาได้ผลลัพธ์ที่ไม่ดี และในขณะเดียวกันเมื่อเราเกิดความเครียดร่างกายของเร าก็จะทำงานได้ไม่ดี เกิดอาการเจ็บป่วยได้ง่าย ดังนั้น หากเราต้องการเป็นพนักงานที่ทำงานดี และมีความสุข เราต้องจัดการกับความเครียดซึ่งเป็นปัญหาสำคัญในการท ำงานให้ได้เสียก่อน เมื่อรู้สึกว่าเราทำงานหักโหมมากเกินกว่าร่างกายและส มองจะรับได้ไหว ให้หยุดพักสักครู่ เพราะหากเราไม่หยุด ความเครียดจะเข้ามาสั่งการและควบคุมเรา ทำให้เรารู้สึกไม่มีความสุข ให้ลองลุกขึ้นมายืดเส้นยืดสาย หรือทักทายพูดคุยกับเพื่อนร่วมงานโต๊ะข้าง ๆ ด้วยเรื่องราวอย่างอื่น หรือลองทำกิจกรรมอย่างอื่นที่ไม่เกี่ยวข้องกับงานที่ ทำ เมื่อรู้สึกเครียดให้หยุดพักสัก 10-15 นาที แล้วเราจะรู้สึกผ่อนคลายขึ้นอย่างเห็นได้ชัด การทำงานที่ได้ผลดีไม่จำเป็นต้องเคร่งเครียดอยู่ตลอด ควรหาเวลาพักผ่อนบ้าง เมื่อเราสุขภาพจิตดี เราก็จะทำงานได้ดีขึ้น
คาสิโนออนไลน์