รายละเอียดตำแหน่ง
Salary(เงินเดือน) :10,001 - 15,000 (บาท)
Types of employees: อาชีพเสริม โรงแรม
ประเภทงาน: ล่วงเวลา
Area: Bangkok
ปฎิบัติงานที่จังหวัด: กรุงเทพ [เขตบางรัก]
Education: No specific
การศึกษา : ไม่จำกัดวุฒิ
Experience (ประสบการณ์การทำงาน): 0 Year (ปี)
Gender: Male/Female
เพศ: ชาย/หญิง
Age: Non-Specific
อายุ: ไม่จำกัดอายุ

การสมัครงาน: http://newparttimeonline.blogspot.com/