งาน Full Time / อาชีพเสริม งาน Part Time วุฒิ ม.6 ระหว่างเรียน เทสโก้โลตัส สำหรับท่าที่สนใจสามารถคลิ๊กดูรายละเอียดงานและวิธีก ารสมัครงาน Part Time เพิ่มเติมได้เลยนะค่ะ

บริษัท เทสโก้ โลตัส จำกัด ให้บริการลูกค้าจากใจด้วยสินค้าและบริการที่คุ้มค่าไ ด้มาตรฐานสูง เพื่อตอบสนองต่อความการของลูกค้าที่เพิ่มสูงขึ้น ซึ่งนำมาสู่การเติบโตอย่างต่อเนื่อง เราเชื่อว่านพักงานทุกคนเป็นส่วนหนึ่งในองค์กรที่เป็ นแรงผลัดดันให้องค์กรของเราเติบโตอย่างต่อเนี่อง เราใช้ความพยายามอย่างสูงในการฝึกฝนพนักงานในการให้บ ริการลูกค้าอย่างดีที่สุดในประเทศไทยและมีความประสงค ์จะรับสมัครผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเข้าร่วมPart Time ระหว่างเรียน

บริษัท เทสโก้ โลตัส จำกัด เปิดรับสมัครงาน วุฒิ ม.6 – ป.ตรี ทุกสาขา ร่วม 300 อัตรา

ผู้อำนวยากรร้าน/ผู้ช่วยผู้อำนวนการร้าน (ไฮเปอร์มาร์เก็ต/ร้านคุ้มค่า) 50 อัตรา

วุฒิปริญญาตรี ทุกสาขา
มีมนุษยสัมพันธ์ดี และมีความกระตือรือร้น
มีประสบการณ์ในการทำงาน 5 ปีขึ้นไป
ธุรกิจค้าปลีกหรือธุรกิจที่เกี่ยวของสามารถทำงานในต่ างจังหวัดหรือโอนย้านไปต่างจังหวัดได้


ผู้จัดการฝ่ายฝึกหัด (ไอเปอร์มาร์เก็ต/ร้านคุ้มค้า) 80 อัตรา

วุฒิ ม.6 ขึ้นไป มีประสบการณ์ทำงาน 20 ปีขึ้นไปในด้านการจัดการหรือธุรกิจค้าปลีก มีมนุษยสัมพันธ์ดี และมีความกระตือรือร้น
สามารถทำงานในต่างจังหวัดหรือโอนย้ายไปทำงานต่างจังห วัดได้


ผู้จัดการแผนกฝึกหัด (ไฮเปอร์มาร์เก็ต/ร้านคุ้ทค้า) 120 อัตรา

วุฒิ ม.6 ขึ้นไป มีประสบการณ์ 1-2 ปี ขึ้นไป จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ มีมนุษยสัมพันธ์ดี กระตือรือร้น และมีความสนใจในงานบริการในธุรกิจค้าปลีก
สามารถทำงานในต่างจังหวัดหรือโอนย้ายไปทำงานต่างจังห วัดได้

การสมัครงาน: http://newparttimeonline.blogspot.com/