เปิดรับ ผู้ที่สนใจทำงาน Part Time งานวิจัยสัมภาษณ์แบบสอบถาม เก็บสถิติ ตำแหน่ง ผู้ช่วยวิจัย อาศัยอยู่ในเขตกรุงเทพและปริมณฑลสะดวกมาทำงานและสัมภ าษณ์งาน ผู้สนใจทำงานสัมภาษณ์แบบสอบถาม วันละ 600 - 900 บาทสามารถดูรายละเอียดด้านในค่ะ

สาขาอาชีพ: เก็บสถิติ / วิเคราะห์ข้อมูล / วิจัย / สืบค้น
ตำแหน่ง: ผู้ช่วยงานวิจัย
ลักษณะงาน: งานนอกเวลา (Part Time)

คุณสมบัติ

อายุ 18-35 ปี
ตรงต่อเวลา มีความรับผิดชอบ เชื่อฟังคำสั่งของผู้บังคับบัญชาหรือหัวหน้างานเป็นอ ย่างดี
บุคลิกภาพดี มีไหวพริบ สามารถนำแบบสอบถามไปสัมภาษณ์ได้เป็นอย่างดี


รายละเอียดงาน

นำแบบสอบถามไปสัมภาษณ์ตามที่ได้รับมอบหมาย โดยต้องทำที่หน้างานเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำแบบสอบถามกลับไปทำเองที่บ้าน
(สำหรับนักศึกษาหรือผู้ที่ว่างเป็นบางวันสามารถทำงาน ได้ขึ้นกับการพิจารณาของหัวหน้างานหรือผู้บังคับบัญช าในแต่ละกรณี)
ทำงานตามเวลาที่กำหนดในแต่ละครั้ง
การสัมภาษณ์ภาษาไทย (กทม/ปริมณฑล) ค่าจ้างวันละ 600 - 700 บาท
การสัมภาษณ์ภาษาไทย ค่าจ้าง วันละ 700 - 800 บาท (ค่าเดินทางและที่พักทางเราออกให้)
การสัมภาษณ์ภาษาอังกฤษ ค่าจ้างวันละ 800 - 900 บาท


จำนวน: 10 คน
โทรศัพท์ : 0824438862
การสมัครงาน: http://newparttimeonline.blogspot.com/