หลักสูตรภาษาอังกฤษ 4 สัปดาห์ ณ.เมืองปีนัง ประเทศมาเลเซีย
เรียนในมหาลัยชื่อดัง ณ เมืองปีนัง KDU College และ DISTED College
ราคานี้รวม :
- ค่าเรียนตลอดหลักสูตร
- ค่าที่พัก(ห้องพัก 2-4ท่าน รวมค่าน้ำ + ค่าไฟแล้ว)
- รถรับ-ส่ง ระหว่างที่พัก-โรงเรียน

ราคาเพียง 29,900 บาท

ผลิตา ผิวขำ (นิ่ม)
Learning For Fun Co. Ltd
213/4 ถ.ประชาธิปัตย์ หาดใหญ่ สงขลา 90110
Tel.0 84 8551101, 0 74 209712, 0 81 6252983
website: http://www.studypenang.com
E-mail: studypg@hotmail.com
Facebook: http://www.facebook.com/LerningForFunCoLtd