เด็กสมัยนี้ชักน่ากลัวขึ้นทุกวัน จะแกล้งเพื่อนต้องทำกันถึงขนาดนี้เลย?