เราได้ดูโฆษณาของ dtac wifi ตัวนี้

http://www.youtube.com/watch?v=r1d58C8Rl_s


น่าสนใจดีเลยอยากรู้ว่าคนที่ไปทดลองเล่นมาแล้วเป็นยั งไงบ้าง เร็วดีไหม สะดุดหรือเปล่า