ปิดกระทู้ครับ .........................ขายไปแล้วครับ
ขอบคุณครับ...............................