เป็น IPHONE 3G 8Gig ใช้งานปรกติทุกอย่าง ไม่เคยเจล ไปเปลี่ยนกันรอยหน่อย
แบตเริ่มเสื่อมแล้วครับ ปุ่มปรับสั่นหลุดไปนะครับ ติดต่อ 0811223500 ครับ