E65 คับไปดูภาพกันเลย

อุปกรณ์ ตามภาพเลยคับ

ปุ่มเทียมคับทำท่าเหมือนจะหลุด ลงกันไม่สนิทด้วยคับ

จริงแล้วมันหลุดมาปุ่ม นึง แล้วคับ แต่ผมหยอดกาวช้างไว้

ก็มีคราบบ้าง พอสมควรเลยคับ

ตัวหน้ากากเทียม ปุ่มก็เทียมนะคับ
สรุปของที่ท่านจะได้ ตามภาพแรกนะคับ เมมไม่มีให้นะคับ
สภาพ ก็ตีไปเลยแล้วแต่ท่านมอง
ราคาสุดท้ายคับ 1150 รวม EMS คับ ไม่ลดแล้วคับราคานี้