ต้องการ รุ่น spriiing smile 1 เครื่อง ครับ

สภาพดีๆ ของครบ ตำหนิ(มาก) ตัวเครื่องไม่มีปัญหา

งบประมาณ ไม่เกิน 2000 บาท ครับ