HTC Sensation หรือ Galaxy S II

ลงกระทู้ หรือรายละเอียดพร้อมรูปไว้จะดีมากค่ะ ราคาไม่เวอร์ด้วยยิ่งดี

สนใจจะติดต่อกลับไป^^