blackberry 8707G


!! ที่ชาต
!! สายต่อคอม
!! Case
ราคา : ขายแล้วครับ ขอบคุณ OCZ ด้วยครับ
สภาพ : 88% ยังสวยงาม
ประกัน : ไม่มีแล้วครับ

เหมาะแก่ทำเป็นเครื่องสำรอง & สะสม รูปร่างเท่ๆ

สามารถลงโปรแกรมเพื่ออ่านไทยได้ แต่ไม่สามารถพิมพ์ได้ 100% ชัดเจนครับ


: นัดเจอ BTS BRT

IMG_0456.jpg
IMG_0457.jpg
IMG_0458.jpg