อุปกรณ์ ตัวเครื่องอย่างเดียว 16GB แบตแท้ และแบตเทียมอีก1ก้อน

สภาพ ปุ่มรับสายสีเขียว และ ปุ่มบนซ้าย กดยากแต่ใช้ได้ นอกนั้นใช้งานได้ปกติ ไม่มีเมนูไทย

แต่อ่านไทยได้ มีรอยตามรูปครับ

ประกัน ไม่มีครับ

เหตุผลในการขาย ของเพื่อนจะไปซื้อไอพอด

ราคา 2850 EMSฟรี

วิธีส่งมอบ เจอตัวเมืองชลบุรี/EMS 080-5641134